حمید دانش اموز سال اول دبیرستان است. او بیشتر اوقات تنها می باشد و دوستان زیادی ندارد.اخیرا با یکی از همکلاسان خودش بنام علی آشنا شده است. چند روز پیش علی نزد حمید رفت و از او خواست با هم به پارک نزدیک مدرسه بروند. علی یک پاکت سیگار از جیب خود در آورد و به حمید تعارف کرد. حمید که تا کنون سیگار نکشیده بود از این کار علی بسیار ناراحت شد ولی چون علی تنها دوست او بود و می ترسید او را از دست بدهد، نتوانست با پیشنهاد علی مخالفت کند. در نتیجه پس از اندکی مقاومت در برابر علی تسلیم شد و …

انسانها دارای سه نوع رفتار در مقابل با درخواستهای دیگران هستند:
1) منفعلانه
2) جراتمندانه
3) پرخاشگرانه

مهارت جراتمندی به ما کمک می کند تا در کنار حفظ حقوق دیگران  حقوق خود را نیز حراست نماییم. افراد جراتمند در روابط بین فردی خود این پیام را به دیگران منتقل می کنند:
من به شما اجازه نمی دهم از من سوء استفاده کنید در ضمن برای شخصیت شما نیز احترام  قایلم و هرگز از شما بهره کشی نخواهم کرد. هدف از رفتار جراتمندانه رعایت عدالت برای تمامی طرف های رابطه است.
افراد جراتمند شنوا هستند، تن صدای استوار دارند، در مکالمه تماس مستقیم چشمی برقرار می کنند و در بیان افکار خود از ضمیر من استفاده می نمایند. همچنین از افعال مطلق مانند حتما و الزاما استفاده نمی کنند و…

مثال: کسی در محل ممنوع سیگار می کشد.
پاسخ منفعلانه: گوشزد نکردن به امید این که شخص دیگری گوشزد کند.
پاسخ پرخاشگرانه: هی تو، اینجا حق سیگار کشیدن نداری یا سیگارت را خاموش کن یا برو بیرون.
پاسخ جرات مندانه: ببخشید. آیا میدانید اینجا هیچ کس نباید سیگار بکشد. دود سیگار مرا ناراحت می کند بنابراین اگر اینجا سیگار نکشید خیلی ممنونم می شوم.

از مهمترین مهارتهای جراتمندی مهارت در نه گفتن است. تحقیقات نشان میدهد بسیاری از نوجوانان که دچار مشکلاتی مانند مصرف مواد مخدر می شوند در نه گفتن مشکل دارند. از دیگر مهارتهای جراتمندی درخواست کردن است. تمامی این مهارتها بصورت عملی و تئوری در کلاسهای مهتاب برای تابستان آموزش داده می شود.

 

به اشتراک بگذارید