گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) تا پایان خرداد ماه 1396 که جمعا مبلغ  155,888,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در 20 خرداد ماه:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در خرداد ماه 75,010,000 (هفتاد و پنج میلیون و ده هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1101 کودک در قالب 1523 پرونده بود.
  »1007 کودک در قالب 1338 پرونده از شهر قم
  » 94 کودک در قالب 185 پرونده از شهر قلعه گنج

در ماه قبل (اردیبهشت ماه) اين مبلغ 74,895,000 (هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و نود و پنج هزار) تومان بود که به 1507 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 32 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 16 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

به حول و قوه الهی و همیاری خیرین عزیز اين ماه در حساب ايتام كسري ايجاد نشد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

 

ب)  اجرای طرح افطار و مراسم افطاری 
1) 20 خرداد ماه طرح ضیافت افطاری  همزمان با اهدای حقوق ماهیانه ایتام به این عزیزان اجرا گردید. در برنامه ضیافت افطاری مبلغ 64،960،000 تومان برای حدود 1100 نفر از ایتام تحت پوشش بن تهیه ارزاق اهدا گردید. شرح کامل این گزارش در اینجا قابل مشاهده می باشد.

 

2) 21 خرداد نیز به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) مراسم جشن و افطاری در موسسه برگزار شد. در این مراسم که هزینه آن بالغ بر 3,143,000 تومان شده بود، از همه بچه های کلاسهای مهتاب دعوت به عمل آمد و بخش مهمی از مراسم نیز توسط بچه ها اجرا شد. گزارش کامل و تصویری این جشن باشکوه در این لینک قابل مشاهده است.

3) 22 خرداد هم یک ضیافت افطاری با هزینه ای بالغ بر 450,000 تومان مخصوص کلاس مهتاب جمکران برگزار شد که گزارش تصویری این مراسم هم در این لینک می توانید ببینید.

ج) هزینه های متفرقه موسسه

مبلغ 12,325,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

1) ذبح گوسفند قربانی:
چهار گوسفند جمعا به مبلغ 2,050,000 تومان در تاریخهای 21 اردیبهشت ماه، 16 خرداد ماه و 26 خرداد ماه (2 گوسفند) در منطقه قلعه گنج به نیت قربانی ذبح و گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

2) هزینه های متفرقه:
1) 21 اردیبهشت ماه مبلغ 200,000 تومان جهت کمک به یک خانواده نیازمند پرداخت گردید.
2) 21 اردیبهشت ماه مبلغ 1,800,000 تومان جهت هزینه در بخش آموزش منطقه قلعه گنج پرداخت گردید.
3) 21 اردیبهشت ماه مبلغ 1,200,000 تومان سهم سادات بین خانواده های نیازمند سادات توزیع شد.
4) 24 اردیبهشت ماه مبلغ 1,000,000 تومان سهم سادات بابت کمک هزینه درمان یک خانواده محترم سادات پرداخت شد.
5) 28 اردیبهشت ماه مبلغ 200,000 تومان  سهم سادات جهت کمک به یک خانواده سادات نیازمند پرداخت گردید.
6) 29 اردیبهشت ماه مبلغ 500,000 تومان جهت کمک به یک خانواده نیازمند پرداخت گردید.
7) 30 اردیبهشت ماه مبلغ 1,000,000 تومان جهت تهیه 5 عدد کولر در مدرسه ای در قلعه گنج هزینه و پرداخت شد.
8) 1 خرداد ماه مبلغ 100,000 تومان جهت کمک به یک خانواده نیازمند پرداخت گردید.
9) 6 خرداد ماه مبلغ 2,825,000 تومان بابت هزینه های بخش آموزش کلاسهای آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
10) 6 خرداد ماه مبلغ 600,000 تومان بابت خرید و پرورش گوسفند جهت امرار معاش یک خانواده در منطقه قلعه گنج پرداخت گردید.
11) 17 خرداد ماه مبلغ 200,000 تومان جهت کمک به یک خانواده نیازمند پرداخت گردید.
12) 24 خرداد ماه مبلغ 450,000 تومان سهم سادات جهت کمک به یک خانواده سادات نیازمند پرداخت گردید.
13) 24 خرداد ماه مبلغ 200,000 تومان جهت کمک به چند خانواده نیازمند پرداخت گردید.

 

 

 

به اشتراک بگذارید