خیریه ماه از سال گذشته شروع به تکفل ایتام از منطقه محروم در شهرستان قلعه گنج و روستاهای اطراف آن نموده است. تصمیم داریم این فعالیت را به مرور در دیگر مناطق محروم نیز توسعه دهیم تا کودکان بیشتری مورد حمایت همیاران عزیز قرار بگیرند.

از هر خانواده ای که قرار است مورد حمایت موسسه قرار بگیرد بازرسی به عمل می آید و اطلاعات مورد نیاز ثبت می گردد. در حال حاضر تعداد زیادی پرونده از کودکان به ما ارجاع داده شده است. امیدواریم با مشارکت خیرین عزیز در این فراخوان تعداد زیادی از کودکان مورد حمایت و مشمول دریافت حقوق ماهانه قرار بگیرند.

برای ثبت نام فرم پذيرش ايتام را تکميل نماييد. پس از آن، پرونده يکي از ايتام عزيز برايتان ايميل مي گردد.