حقوق ماهیانه ايتام در 20 بهمن ماه سال 1395 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در بهمن ماه 72,485,000 (هفتاد و دو میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1092 کودک در قالب 1509 پرونده بود.
  » 1036 کودک در قالب 1397 پرونده از شهر قم
  » 56 کودک در قالب 112 پرونده از شهر قلعه گنج

در ماه قبل (دی ماه) اين مبلغ 75,900,000 (هفتاد و پنج میلیون و نهصد هزار) تومان بود که به 1543 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

تعداد 38 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. تعداد 72 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که از این تعداد 55 پرونده که سنشان از 18 سال بیشتر شده است از طرف خیرین قطع شد و 17 پرونده دیگر نیز به خیرین جدید واگذار می گردد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

به حول و قوه الهی و همیاری خیرین عزیز اين ماه در حساب ايتام كسري ايجاد نشد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه
1) ذبح گوسفند قربانی:
در تاریخ 11 بهمن ماه یک گوسفند از طرف یکی از خیرین در شهرستان قلعه گنج به نیت قربانی ذبح و گوشت آن بین خانواده های ایتام توزیع شد.

2) کمک به خانواده های نیازمند:
این ماه جمعا مبلغ 16,285,000 تومان بابت کمک به چند خانواده محترم و نیازمند هزینه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:
1) در تاریخ 22 دی ماه مبلغ 570 هزار تومان جهت کمک هزینه خرید چرخ خیاطی
2) در تاریخ 25 دی ماه مبلغ دو میلیون تومان جهت کمک به ساخت یک منزل مسکونی در قلعه گنج برای یک خانواده پرداخت گردید
3) در تاریخ 27 دی ماه مبلغ پنج میلیون تومان بن خرید فروشگاه جانبازان شامل چهار میلیون سهم سادات و مابقی سهم عام جهت توزیع بین خانواده های نیازمند پرداخت گردید
4) در تاریخ 3 بهمن ماه مبلغ 90 هزار تومان جهت تهیه دو بسته گوشت برای دو خانواده تحت تکفل یکی از خیرین
5) در تاریخ 5 بهمن ماه مبلغ یک یلیون تومان بن خرید فروشگاه جانبازان شامل سهم عام جهت توزیع بین خانواده های نیازمند پرداخت گردید
6) در تاریخ 11 بهمن ماه مبلغ 550 هزار تومان جهت قربانی یک گوسفند از طرف یکی از خیرین در شهرستان قلعه گنج و توزیع بین خانواده های ایتام
7) در تاریخ 13 بهمن ماه مبلغ 165 هزار تومان وجه کفاره جهت تهیه نان پرداخت گردید
8) در تاریخ 13 بهمن ماه مبلغ 370 هزار تومان جهت تهیه نفت برای خانواده هایی که از گازکشی محرومند، پرداخت گردید
9) در تاریخ 13 بهمن ماه مبلغ یک میلیون و پانصد و چهل هزار تومان جهت کمک هزینه تهیه جهیزیه به دو خانواده نیازمند غیر سادات پرداخت گردید
10) در تاریخ 16 بهمن ماه مبلغ سه میلیون تومان جهت کمک به ساخت یک منزل مسکونی در قلعه گنج برای یک خانواده پرداخت گردید (در حال حاضر سه منزل در منطقه قلعه گنج در حال ساخت است که گزارش کامل آن در گزارشی مجزا ارائه خواهد شد)
11) در تاریخ 19 بهمن ماه مبلغ دو میلیون تومان جهت کمک هزینه تهیه جهیزیه به یک خانواده نیازمند سادات پرداخت گردید

3) برگزاری مسابقه سالانه نقاشی موسسه:
طبق سنوات گذشته در دی ماه اطلاعیه مسابقه سالانه نقاشی ایتام ( با موضوع آزاد) اعلام گردید و کودکان یک ماه فرصت داشتند تا نقاشیهای خود را برای موسسه بیاورند. در حال حاضر تمامی نقاشیها  بدست موسسه رسیده است. به تمام کسانی که در این مسابقه شرکت می کنند بن خرید پوشاک در قالب طرح عیدی برای همه اهدا می گردد. همچنین به 5 نقاشی برتر که از طریق نظرسنجی اینترنتی انتخاب می گردند جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

4) اهدای کتاب در قالب طرح یار مهربان:
ترویج فرهنگ مطالعه از اهداف مهم تربیتی موسسه در قبال فرشته های کوچولو می باشد. دو سال است که موسسه هر سه ماه یک جلد کتاب به هر کودک اهدا می کند. بچه ها هم از این طرح استقبال کرده اند. در همین راستا این ماه جمعا حدود 1000 جلد کتاب به بچه ها اهدا شد که تصاویر بعضی از این کتابها در انتها می آید.

تصاویر احداث منزل مسکونی برای دو خانواده نیازمند در قلعه گنج

تصویر فاکتور جهیزیه خریداری شده برای یک زوج سادات

تصاویر کتب اهدایی در قالب طرح یار مهربان

سیبمنت