بنده حلیمه اکبری مربی کلاس مهتاب 3 هستم. این کلاس پنجشنبه صبح ها از ساعت 10 الی 12 در مجتمع اهل کسا برگزار می شود.

با توجه به کثیف بودن دیوارهای کلاس یکروز تصمیم گرفتیم با همکاری بچه ها کلاس را رنگ کنیم. از قضا برق های آن قسمت مجتمع ان روز کلاً قطع شد. در ابتدا تصمیم گرفتم که برنامه را به هفته بعد موکول کنم ولی وقتی اشتیاق بچه ها را در رنگ کردن دیدم قرار شد که تنها با چراغ قوه موبایل کار را به اتمام برسانیم.

هرچند سخت بود اما وقتی شادی بچه ها را می دیدم انگیزه ام بیشتر می شد. در این بین، کسانی هم بودند که خیلی برای کار ما زحمت درست می کردند اما بچه ها ناامید نمی شدند.

یکی از بچه ها با وجود عدم اعتماد به نفس و خجالتی بودنش چنان کار می کرد که واقعاً من تعجب کردم. بچه ها از 5 رنگ، رنگ های بسیار زیبایی خلق کردند و این واقعاً جای تشکر داشت که با کمترین و حداقل ترین وسایل توانستند این نقاشی را بکشند. حتماً اگر برق می بود بهتر از این می توانستند بکشند.