در راستای تربیت و رشد بچه ها هر هفته جلسات آفتاب و مهتاب برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود. محتوای آموزشی این جلسات شامل دو بخش می باشد

1ـ قرآن و معارف اسلامی به مدت 45 دقیقه

2ـ آموزش مهارت های اجتماعی با محوریت هوش هیجانی (خود آگاهی، احساسات و …) به مدت 45 دقیقه

همچنین این جلسات دارای منشور آموزشی و آیین نامه داخلی می باشد و کتابهایی مشخص با بچه ها خوانده و بصورت عملی تمرین می شود.

از برنامه های جانبی این جلسات برگزاری هیات و مراسم مذهبی با مدیریت و اجرای بچه ها،برنامه های ورزشی شامل فوتبال پینگ پنگ و دارت و همچنین اردو می باشد

این جلسات برای 200 نفر از بچه ها در قالب 8 جلسه برای دختران(150 نفر) و5 جلسه برای پسران(50 نفر) برگزار می شود و دررده سنی کودکان و نوجوانان است.