از زیر مجموعه های آموزش هوش هیجان کارگاه های مهارت افزایی می باشد. این کارگاه ها در دو بخش تئوری و عملی صورت میگیرند.

در بخش تئوری سرفصلهای زیر در قالب کارگاه توسط مربی برای بچه ها مطرح می شود:
آموزش سواد پول درآوردن، مسیر شغلی، شناخت استعداد ها و مدیریت پول، درست خرج کردن، فوت و فن های درست خریدن، پس انداز و سرمایه گذاری، مسائل مربوطه به کارآفرینی و ارزش آفرینی.

در بخش عملی محصولاتی مانند شیرینی خانگی، انواع کارهای نمد دوزی، لیف و اسکاج و … توسط بچه ها تولید و با کمک موسسه فروخته می شود.