برای بچه های جلسات آفتاب و مهتاب در طی سال برنامه های تفریحی، اردو و مراسم جشن یا عزاداری اهل بیت (ع) برگزار می شود. نکته مهم در برگزاری این برنامه ها اینست که مدیریت اجرای آن اغلبا توسط بچه ها و با نظارت مربیانشان انجام می شود.

در کنار پرداخت ماهانه و کمکهای متعارف به ایتام سعی داریم تا به حل برخی دیگر از مشکلات این خانواده های عزیز کمک کنیم. تعدادی از خانواده های موسسه که در رودبار جنوب یا قلعه گنج کرمان (مناطق محروم) ساکن هستند منازل مناسب ندارند و در کپر یا توپ زندگی می کنند. این کپر ها محافظ خوبی نیست و جانواران از آن عبور می کنند و همچنین در مقابل سرمای زمستان نمی تواند عایق مناسبی باشد. تا کنون موسسه با کمک همیاران توانسته 5 منزل برای ایتام بسازد و اقدام به ساخت چندین مورد سرویس بهداشتی و حمام نیز نموده است. همچنین برای برخی از خانواده ها بز و گوسفند جهت پرورش اهدا می شود تا ایشان بتوانند از منافع و زاد و ولد آنها استفاده نمایند. از دیگر خدمات موسسه اهدای جهیزیه برای دختر خانمها می باشد که برخی از ماهها انجام می شود و گزارش آن در سایت درج می گردد.