خیریه ماه به عنوان مسئولیت اجتماعی خود سعی در ارایه نگرشی همراه با حفظ شان و کرامت از ایتام نموده است. در این راستا تلاش شده تا با نحوه عملکرد خود و همچنین تولید آثاری مانند انیمیشن بابا، مستند قهرمان پنهان و طراحی پوستر تصویری زیبا و دلنشین از فرشتگان کوچک برای جامعه ارایه کند.

 

 

جهت دانلود انیمیشن بابا کلیک کنید