روز 26 دی ماه جلسه ای با حضور 14 نفر از مادران بچه های کلاسهای مهتاب که در سنین 12-15 سال هستند برگزار شد.

مباحث مطرح شده در جلسه:
آشنایی مادران با دوران بلوغ دخترانشان وخصوصیات و رفتارهای طبیعی آنها در این دوره و عملکرد صحیح مادران در مورد شیوه های تربیتی (شیوه های مقتدرانه، مستبدانه، سهل انگار) واینکه کدام شیوه بهتر است و باعث پرورش چه فرزندانی با چه خصوصیاتی می شود.

در این جلسه همچنین اشاره شد با توجه به خواسته های بچه ها و نیازهای درونی در این سن، مادران موظفند به صورت کلامی و رفتاری دوست داشتنشان به دخترانشان را ابراز نمایند تا آنها بدانند که در خانواده خیلی عزیز و دوست داشتنی هستند. این موضوع سبب امنیت روانی دختر خانمها می شود.

در ادامه یک نامه ی واقعی از دختری که قبل از خودکشی برای مادرش نوشته بود و حاکی از عدم دوست داشته شدن ونداشتن امنیت روانی در خانواده بود، خوانده شد و در پایان جلسه مادران سوالاتی مرتبط با این موضوعات پرسیدند و خواهان برگزاری این چنین جلساتی به صورت دوره ای برای آگاهی و یادگیری بیشتر شدند.