حقوق ماهیانه ايتام در 20 دی ماه سال 1395 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در دی ماه75,900,000 (هفتاد و پنج میلیون و نهصد هزار) تومان بود که به 1137 کودک از فرشتگان کوچک شامل 1088 کودک در قالب 1445 پرونده از شهر قم و 49 کودک در قالب 98 پرونده از شهرستان قلعه گنج تقدیم گرديد. این ماه تعداد 40 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 16 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. در ماه قبل (آذر ماه) اين مبلغ 74,920,000 (هفتاد و چهار میلیون و نهصد و بیست هزار)تومان بود که به 1519 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

به حول و قوه الهی و همیاری خیرین عزیز اين ماه در حساب ايتام كسري ايجاد نشد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار این ماه
1) ذبح گوسفند قربانی:
در این ماه تعداد دو عدد گوسفند از طرف خیرین ذبح گردید:
الف) در تاریخ 9 دی ماه یک گوسفند عقیقه در شهر قم ذبح و گوشت آن بین ایتام و نیازمندان توزیع گردید.
ب)در تاریخ 2 دی یک گوسفند در شهرستان قلعه گنج به نیت قربانی ذبح و گوشت آن بین خانواده های ایتام توزیع شد.

2) کمک به خانواده های نیازمند:
این ماه جمعا مبلغ 8,660,000 تومان وجه نقد بابت کمک به چند خانواده محترم و نیازمند پرداخت گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:
1) در تاریخ 22 آذر ماه مبلغ 150 هزار تومان جهت آموزش ایتام
2) در تاریخ 22 آذر ماه مبلغ 75 هزار تومان جهت مشکل تحصیلی یک دختر یتیم
3) در تاریخ 22 آذر ماه مبلغ 175 هزار تومان جهت کمک هزینه مخارج زندگی خانواده سادات ایتام
4) در تاریخ 22 آذر ماه مبلغ 20 هزار تومان جهت درمان یک نیازمند
5) در تاریخ 22 آذر ماه مبلغ 370 هزار تومان جهت کمک هزینه مخارج زندگی خانواده سادات ایتام
6) در تاریخ 22 آذر ماه مبلغ 400 هزار تومان جهت تامین مخارج خورد و خوراک ایتام
7) در تاریخ 22 آذر ماه مبلغ 20 هزار تومان تامین لوازم التحریر یک کودک
8) در تاریخ 23 آذر ماه مبلغ یک میلیون و ششصد هزار تومان جهت کمک به چند خانواده سادات ایتام
9) در تاریخ 28 آذر ماه مبلغ 200 هزار تومان جهت کمک به یک خانواده سادات نیازمند
10) در تاریخ 30 آذر ماه مبلغ 600 هزار تومان جهت درمان و عمل جراحی آپاندیس مادر یکی از ایتام در قم
11) در تاریخ 5 دی ماه مبلغ دو میلیون تومان جهت کمک به ساخت یک منزل مسکونی در قلعه گنج برای یک خانواده پرداخت گردید و ان شاء الله بزودی دو میلیون تومان دیگر هم پرداخت خواهد شد. هزینه کل ساخت این منزل 15 میلیون تومان می شود که قرار است با مشارکت دو خیریه دیگر به اتمام برسد. تصاویر ساخت این منزل در انتهای گزارش می آید.
12) در تاریخ 8 دی ماه مبلغ دو میلیون تومان جهت چند خانواده از نیازمندان قلعه گنج صرف خرید یا تعمیر لوازم ضروری زندگی، درمان، خوراک و پوشاک و …
13) در تاریخ 13 دی ماه مبلغ 600 هزار تومان جهت کمک به دو خانواده نیازمند جهت امور درمان و مخارج زندگی
14) در تاریخ 13 دی ماه مبلغ 450,000 تومان جهت ادای دین خرید ابگرمکن و کولر برای سه خانواده از ایتام در شهرستان قلعه گنج

3) اردوی رصد آسمان شب
در روز دوم دی ماه، 45 نفر از بچه های کلاسهای آفتاب و مهتاب برای رصد آسمان (که توسط انجمن نجوم دانشگاه علوم پزشکی قم ترتیب داده شده بود) دعوت به عمل آمد و با همراهی مسئولین آموزش این فرشته ها راهی اردویی علمی تفریحی شدند برای رصد کردن آسمان. گزارش کامل این اردو را که به خط یکی از بچه های با استعداد کلاس مهتاب نوشته شده، می توانید در اینجا مشاهده کنید.

4) اتفاقات روز پرداخت
در روز بیستم این ماه همزمان با پرداخت ماهیانه کودکان برگه های مخصوص نقاشی برای مسابقه امسال توزیع شد و بچه ها باید نقاشی هایشان را روز بیستم بهمن ماه تحویل دهند. همچنین یک ابتکار در این ماه برپایی غرفه محصولات موسسه در محل پرداخت ماهانه ایتام برای خانواده ها بود که توسط یکی از بچه های کلاس مهتاب اداره می شد . این غرفه توانست محصولات تولیدی شامل لیف، اسکاج، کیف پول و … که توسط خود ایتام تولید شده بود را به ارزش 85000 تومان به فروش برساند.

تصاویر احداث منزل مسکونی یک خانواده نیازمند در قلعه گنج

تصاویر نمونه محصولات تولیدی ایتام