هر کدوم از ما دوست داریم فرزندمون خیرخواه، مهربان و مهرورز پرورش پیدا کنه، ولی این روحیه ی با ارزش وقتی در بچه شکوفا می شه که مهربانی ببینه، شرایط مهرورزی داشته باشه و در این فضا تنفس و رشد کنه.

پس لازمه برای فراهم کردن چنین فضایی قدمی برداریم و بستر رشدی ایجاد کنیم. این قدم میتونه تشکیل یک خیریه با مسئولیت، مشارکت و مدیریت خود بچه‌ها باشه.

ما در مؤسسه مهر امام هادی (ع) تصمیم گرفتیم خیریه ای برای کلاسهای آفتاب با مسئولیت و مشارکت بچه‌ها تأسیس کنیم. با همفکری و نظر بچه ها اسمشو گذاشتیم خیریه منادیان مهربانی (ارادتمندان حضرت ابا الفضل العباس عليه السلام).

برای شروع بچه ها یک هفته در بین همسایه‌ها و هم محلی های خودشون به دنبال سالمندان نیازمند به کمک غیر مادی و مادی گشتند و چند مورد معرفی کردند و هر معرفی کننده، مسئول همون خانواده نیازمند شد. در ابتدای راه بچه‌ها به همراه مربیشون به دو مورد از این خانواده‌ها سر زدند و حمایت از آنها شروع شده.

از برنامه های آتی این خیریه عیادت از بیماران در بیمارستانها، خانه سالمندان و همچنین حمایت و ارتباط معنوی با کودکان معلول می باشد.

امیدواریم خدای مهربان توفیق ادامه بده…