گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در اسفند ماه که جمعا مبلغ 199,063,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ اسفند ماه:
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در اسفند ماه 91,185,000 (نود و یک میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1272 در قالب 1864 پرونده بود.
»  1027 کودک در قالب 1387 پرونده از شهر قم
»  245 کودک در قالب 477 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (بهمن ماه) اين مبلغ  ۸۵,۴۸۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان بود که به 1834 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 39 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 9 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) اجرای طرح عیدی برای همه:
طرح عيدي براي فرشته هاي كوچك برگزار شد. در طرح امسال مبلغ 81,850,000 تومان بن خرید کالا به كودكان اهدا گرديد. از اين مبلغ 37,740,000 تومان در قالب بن خرید پوشاک فروشگاه زنجیره ای جانبازان قم بود که 25,500,000  تومان آن طی فراخوان طرح عیدی برای همه از جانب خیرین تامین گردید و 11,500,000 تومان آن هم از محل سهم امام وجوهات شرعیه که اجازه صرف آن از دفاتر مراجع گرفته شده تامین شد. همچنین 41,250,000 تومان هم شركت محترم حصين در قالب كارتهاي هديه فروشگاه رفاه براي كودكان اهدا نمود. مبلغ ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان نیز جهت عیدی ایتام منطقه جنوب کرمان به صورت نقدی پرداخت و توزیع گردید. گزارش تصويري این طرح به همراه قرارداد آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

ج) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 26,028,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه جمعا مبلغ 2,118,000 تومان جهت قربانی 4 گوسفند هزینه شد به این صورت که در تاریخ 8 اسفند ماه، هزینه ی دو قربانی در منطقه کرمان و در تاریخ 21 اسفند ماه هزینه ی دو قربانی در شهر قم پرداخت گردید و در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
۱) در تاریخ  7 اسفند ماه مبلغ 18,000,000 تومان بابت ساخت منازل مسکونی و سرویسهای بهداشتی در جنوب کرمان پرداخت شد.
۲) در تاریخ ۷ اسفند ماه مبلغ 2,000,000 تومان بابت کمک هزینه درمان پرداخت گردید.
۳) در تاریخ 8 اسفند ماه مبلغ 3,910,000 تومان بابت کمک هزینه درمان پرداخت گردید.

 

تصویری از قربانی انجام شده در منطقه جنوب کرمان

تصویر قرار داد خرید بن های عیدی

تصاویری از ساخت و ساز منازل منطقه جنوب کرمان