یک پژوهشگر روسی با بررسی زندگی بیش از 100 فرد موفق، عادت‌های روزانه‌ی آن‌ها را که به موفقیت‌شان کمک می‌کند، این گونه بیان نموده است:

▪مطالعه‌ی مداوم
◽ورزش منظم
▪نشست ‌و برخاست با افراد موفق
◽دنبال کردن اهداف خود
▪سحرخیزی
◽کمک گرفتن از مشاوران مجرب
▪مثبت‌نگری
◽همرنگ جماعت نبودن
▪روزانه ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تفکر و تعمق
◽کمک کردن به دیگران