گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در فروردین ماه که جمعا مبلغ 60,409,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ فروردین ماه:
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در فروردین ماه 59,809,000 (پنجاه و نه میلیون و هشتصد و نه هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 981 نفر در قالب 1579 پرونده بود.
»  729 کودک در قالب 1088 پرونده از شهر قم
»  252 کودک در قالب 491 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (اسفند ماه) اين مبلغ  ۹۱,۱۸۵,۰۰۰ (نود و یک میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار) تومان بود که به 1864 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

نکته: تعداد 298 نفر از کودکان موسسه توسط یک موسسه خیریه از شیعیان کشور کویت حمایت می شدند که این موسسه به علت بروز مشکلاتی قانونی در این کشور فعلا نمی تواند به حمایت این کودکان ادامه دهد. به همین علت آمار تعداد فرشته ها و مبلغ اهدایی به آنها در این ماه کاهش داشت.

یک خبر
در تاریخ 22 فروردین ماه تعداد 45 نفر از اعضای کلاسهای مهتاب راهی اردوی زیارتی سه روزه به مقصد مشهد مقدس شدند. به زودی گزارش این اردو ارائه خواهد شد.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
در تاریخ 21 فروردین ماه مبلغ 600,000 تومان بابت کمک به خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.