ششمین شماره نشریه بچه های ماه  چاپ شد. تقریبا تمام مطالب این نشریه توسط ایتام تهیه شده است.
در این نشریه بخش های متنوعی مثل جدول، معرفی کتاب، شعر، داستان،  عکس،  و… پیش بینی شده است.  هر زمان هر کدام از فرشته ها توانمندی های لازم را پیدا کرد می تواند بخش های تخصصی مجله مثل: طراحی، تصویرگری، ویراستاری و… را به عهده بگیرد و در نظر داریم روح تلاش، امید و نشاط را در بچه ها تقویت کنیم و این نشریه را دریچه ای بدانند برای ارتباط با دیگر اعضای موسسه و از حالت فردی و فعالیت های جزیره ای به یک کل به هم پیوسته متصل شوند.

ممنون از توجه شما

جهت دریافت فایل کامل این شماره نشریه به صورت PDF اینجا را کلیک کنید.