بسمه تعالی

جلسات آفتاب و مهتاب (ویژه دختران و پسران) در سه مقطع سنی (۱۲- ۷)، (۱۶- ۱۲) و (۲۱- ۱۶) تشکیل می شود که تعداد بچه ها بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ نفر در هر هفته متغیر هستند. این جلسات هر هفته یک بار برقرار می باشد.

محتوای آموزشی این جلسات شامل دو بخش می باشد:
۱) قرآن و معارف اسلامی (۴۵ دقیقه)
۲) آموزش مهارت های اجتماعی با محوریت هوش هیجانی (خود آگاهی، احساسات و…) (۴۵ دقیقه)

جلسات مهتاب (ویژه دختران)

جلسات مهتاب با ۸ کلاس برای دختران موسسه در روزهای پنج شنبه برگزار می شوند. بچه ها در سه مقطع سنی ۱۲- ۷ سال، ۱۶- ۱۲ سال و ۲۱- ۱۶ سال رده بندی شده اند. این جلسات در پنج مکان جمکران، خیابان شهرقائم، خیابان کلهری، خیابان کوثر  و خیابان شاه ابراهیم تشکیل می شوند. تعداد بچه ها در این کلاس ها بین ۱۵۰-۱۲۰ نفر متغیر می باشند.

محتوای درسی جلسات مهتاب در بردارنده دو بخش: ۱- انس با قرآن و اهل بیت. ۲- مهارت های زندگی (هوش هیجانی) می باشد. اجرای جلسات بچه های مهتاب با محتوای آموزشی بر اساس کتابهای معین و توسط مربی انجام می شود:

– مقطع سنی ۲۱-۱۶: قرائت سوره بقره و کتاب مفاتیح الحیاة
– مقطع سنی  ۱۵-۱۳: قرائت جزء  ۲۹  و کتاب فرهنگ نامه سبک زندگی
– مقطع سنی ۱۲-۷: قرائت جزء ۳۰ و کتاب سرود های آسمانی، کتابچه زنگ بهداشت، کتاب خدا و قصه هایش

۱) انس با قرآن و اهل بیت

مقطع سنی ۲۱-۱۶:
در بخش انس با قرآن کریم آیات 170-186 سوره بقره تلاوت شد.همچنین در مورد وجوب روزه در تمام  ادیان ،آثار وبرکات واقسام وصیت و… صحبت شد

مقطع سنی  ۱۵- ۱۳:
آیاتی از سوره مدثر  تلاوت و مباحث گذشته مرور شد. در بخش آموزش روان خوانی حروف ناخوانا تدریس وتمرین شد. همچنین موضوعات :منتظر واقعی چه خصوصیاتی دارد؟وظیفه مادر عصر غیبت چیست؟،توبه و……بیان ومورد بررسی قرار گرفت. (همراه ذکر روایات، داستان ).

مقطع سنی ۱۲-۷:
این ماه در بخش روخوانی؛  سوره انشراح ،ضحی ولیل قرأت شد. توضیحاتی پیرامون پاداش سپاسگذاری ازانواع نعمت هاونتیجه آن از کتاب خدا وقصه هایش با همکاری بچه ها داده شد.همچنین تحقیقی درمورد اداب آب خوردن داده شد همچنین  مرور مجدد درس 5 آشنایی با پدیده های آفرینش , فواید وآشنایی با لغت های عربی از کتاب سروده های اسمانی به همراه نقاشی وبازی انجام شد .

۲) بخش مهارتهای زندگی:

مروری برمباحث گذشته انجام گر فت و موضوع جرأت مندی، سبک پرخاشگرانه ومنفعل ، قاطعیت و…. .به روش اجرای نمایش و سبک سوال انجام گرفت.

همچنین در این ماه باتشکیل کلاس جدید در مقطع ۷-۱۲سال بخش مهارتهای خود آگاهی تدریس شد.

اخبار جلسات مهتاب

1) به مناسبت میلاد امام حسین (ع)وامام زمان (عج) مراسم جشن در جلسات مهتاب برگزار شد.
2)  در روزبزرگداشت مقام معلم بچه ها با اجرای برنامه جشن هدایایی برای تشکر ازمربیان خود اهدا کردند
3) اردوی حرم حضرت حضرت معصومه (َس)کلاس مهتاب 7 برگزار گردید

 

جلسات آفتاب (ویژه پسران)

بچه‌های آفتاب ١ :
زمان: ساعت 8:30 الی ١١ صبح جمعه‌ها.
مکان: ساختمان موسسه در محله جمکران.
تعداد و رده سنی بچه‌ها: حدود ١۵ نفر ـ مقطع راهنمایی
برنامه‌ها: قرائت و تمرین قواعد روخوانی قرآن کریم ـ  پذیرایی و گفتگو در مورد یکی از درس‌های کتاب فرهنگ‌نامه سبک زندگی ـ سرگرمی و ورزش ( دارت، پینگ پنگ، پانتومیم و… )

بچه‌های آفتاب ٢ :
زمان: بعد از نماز ظهر پنجشنبه‌ها.
مکان: حسینه‌ای در شهر قائم قم.
تعداد و رده سنی بچه‌ها: حدود ١۵ نفر، مقطع راهنمایی
برنامه‌ها: قرائت و تمرین قواعد روخوانی قرآن کریم ـ  پذیرایی و گفتگو در مورد یکی از درس‌های کتاب فرهنگ‌نامه سبک زندگی ـ سرگرمی و ورزش ( دارت، بازی‌های فکری و یک جلسه زمین چمن)

بچه‌های آفتاب ٣ :
زمان: ساعت ١٠ الی ١١ جمعه‌ها.
مکان: مسجد امام حسین منطقه نیروگاه.
تعداد و رده سنی بچه‌ها: ٨ نفر ـ مقطع راهنمایی
برنامه‌ها: قرائت و تمرین قواعد روخوانی قرآن کریم ـ  پذیرایی و گفتگو در مورد یکی از درس‌های کتاب فرهنگ‌نامه سبک زندگی  ـ سرگرمی و ورزش ( دارت، پینگ پنگ، پانتومیم و… )

بچه‌های آفتاب ۴ :
زمان: ساعت ١٠ الی ١٢ جمعه‌ها.
مکان: مسجد امام حسین منطقه نیروگاه.
تعداد و رده سنی بچه‌ها: 7 نفر ـ مقطع ابتدایی.
برنامه‌ها: کتاب سرودهای آسمانی (انس با قرآن) ـ  پذیرایی و گفتگو در مورد یکی از داستان‌های کتاب خدا و قصه‌هایش) ـ نقاشی، سرگرمی و ورزش ( دارت، پینگ پنگ و پانتومیم و… )

بچه‌های آفتاب ۵ :
زمان: ساعت ١٢ الی ١۴ پنجشنبه‌ها.
مکان: ساختمان موسسه در محله جمکران.
تعداد و رده سنی بچه‌ها: ١٠ نفر ـ مقطع ابتدایی.
برنامه‌ها: کتاب سرودهای آسمانی (انس با قرآن) ـ  پذیرایی و گفتگو در مورد یکی از داستان‌های کتاب خدا و قصه‌هایش) ـ نقاشی، سرگرمی و ورزش ( دارت، پینگ پنگ و پانتومیم و… )

اخبار جلسات آفتاب
1) یک نوبت برنامه استخر جهت همه بچه‌های  آفتاب.
2) برگزاری جشن ایام شعبانیه در جلسات توسط بچه‌ها.
3) تعطیلات جلسات در ماه مبارک رمضان.