با توجه به نزديک شدن روزهاي آغازين سال نوي تحصيلي طرح  اهداي لوازم التحرير به ايتام تحت پوشش موسسه مهر امام هادي (عليه السلام) در تاريخ 200 شهريور ماه اجرا گرديد. سعي ما بر اين بود که در خريد لوازم التحرير بچه ها از برند های زيبا و خوب بازار انتخاب کنيم و تلاش کردیم تا از نظر کیفیت و زیبایی همان گونه ای باشد که برای بچه های خودمان لوازم التحریر خریداری می کنیم.
امسال تعداد 550 بسته لوازم التحریر برای بچه های رده تحصیلی ابتدایی (سال قبل 510 بسته) و 550 بسته لوازم التحریر برای بچه های رده سنی راهنمایی و دبیرستان (سال قبل 500 بسته) اهدا گردید.

هزینه کل خرید 14,283,000 تومان شد (سال قبل 11,822,000 تومان). از این مبلغ 7,000,000 تومان توسط اعضای موسسه در قالب طرح بوی ماه مهر پرداخت شد و مبلغ 5,000,0000 تومان هم شرکت محترم حصین پرداخت نمودند و مابقی آن نیز به مقدار 2,283,000 تومان از محل وجوهات شرعی و مبالغی که برای مصارف عام موسسه توسط خیرین واریز شده پرداخت گردید.

نحوه تهیه لوازم التحریر ها به این صورت بود که به مبلغ 10,500,000 تومان لوازم التحریر از فروشگاه لوازم التحریر مجد خریداری شد، همچنین به مبلغ 2,000,000 تومان هم جامدادی های نمدی از یکی از دوستان کارآفرین که بخشی از محصولات آنها کار دست خود ایتام بود تهیه و خریداری گردید و  در نهایت یکی از خیرین نیز با خریداری کردن 1796 جلد دفتر یادداشت و نقاشی و اهدای آن به مبلغ 1,783,000 تومان در این طرح شرکت کردند.

در اینجا موسسه مهر امام هادی (ع) از دوستانی که با همراهی خود در این طرح به ما  در اجرای آن کمک کردند  تشکر می کند. همچنین از جناب آقای مجد نیز که در فروش محصولات همکاری لازم را داشتند تشکر به عمل می آید. شايد چيزي با ارزش تر از نگاه زيباي اين فرشته هاي کوچولو که حاکي از عمق تشکر کودکانه ايشان است، در دنيا نتوان يافت . ما اين نگاه را به تمامي دوستاني که در اين طرح تا کنون سهمي داشته اند هديه مي کنيم.

 گزارش تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر ـ شهريورماه 1394
گزارش تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر – شهريورماه 1393

گزارش تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر-شهريورماه 1392
گزارش تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر-شهريورماه 1391

گزارش (تکميلي)تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر-شهريورماه 1390

تصاوير مربوط به فاکتورها و لوازم التحرير خريداري شده: