✅اعمالى است كه در هر سه شب بايد انجام داد و آن چند عمل است:

♻️ غسل كردن. علاّمه مجلسى فرموده‏ بهتر است غسل شب قدر در هنگام غروب آفتاب انجام گيرد ، كه نماز شام را با غسل بخواند.  

♻️ دو ركعت نماز كه‏ در هر ركعت پس از سوره «حمد» ، هفت مرتبه «توحيد» خوانده ، و پس از فراغت از نماز هفتاد مرتبه بگويد ، استغفر اللّه و اتوب الیه. سوم : قرآن مجيد را باز كند و در برابر خود گرفته و بگويد:

? اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ.

ترجمه : خداى از تو درخواست میكنم به حق كتاب نازل شده‏ ات ، و آنچه در آن است ، و در آن است نام بزرگترت ، و نامهاى نيكوترت‏ و آنچه بيم‏ انگيز است و اميدبخش ، اينكه مرا از آزادشدگان از آتش دوزخ قرار دهى.

?سپس هر حاجت كه دارد بخواهد.

? اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ فَلا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ

ترجمه : خدايا به حق اين قرآن،و به حق كسیکه آن را بر او فرستادى ، و به حق‏ هر مؤمنى كه او را در قرآن ستودى ، و به حق خود بر آنان ، پس احدى شناساتر از تو به حق تو نيست

✅ سپس ۱۰ مرتبه بگويد:

بِكَ يَا اللَّهُ (به ذاتت اى خدا)….،
و ۱۰ مرتبه بِمُحَمَّدٍ (به حق محمّد)….،
و ۱۰ مرتبه بِعَلِيٍّ  (به حق على)،
و ۱۰ مرتبه بِفَاطِمَةَ (به حق فاطمه)….،
و ۱۰ مرتبه بِالْحَسَنِ (به حق حسن)…،
و ۱۰ مرتبه بِالْحُسَيْنِ (به حق حسين‏)…..،
و ۱۰ مرتبه بِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (به حق على بن الحسين)….،
و ۱۰ مرتبه بِمُحَمَّدِبْنِ عَلِيٍّ (به حق محمّد بن على)…..،
و ۱۰ مرتبه بِجَعْفَرِبْنِ مُحَمَّدٍ (به حق جعفر بن محمّد )……،
و ۱۰ مرتبه بِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(به حق موسى بن جعفر)…..،
و ۱۰ مرتبه بِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى(به حق على بن موسى)…..،
و ۱۰ مرتبه بِمُحَمَّدِبْنِ عَلِيٍّ(به حق محمد بن على)…..،
و ۱۰ مرتبه بِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(به حق على بن محمّد)….،
و ۱۰ مرتبه بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(به حق حسين بن على)…..،
و ۱۰ مرتبه بِالْحُجَّةِ(به حق حجّت).

☘ پس هر حاجتى كه دارى از خدا بخواه.

▪برای این شب ها اعمال با فضیلت دیگری نیز در مفاتیح الجنان نقل شده است.