بسمه تعالی

گزارش جلسه كادر آموزش موسسه، یکشنبه 7 شهریور 1395 در ساختمان آموزش و اشتغال موسسه(جمكران)

در این جلسه که با حضور خانم دکتر معلمی (فوق تخصص روانشناسی کودک و نوجوان) و مربیان کلاسها برگزار شد مربیان گزارشی از نحوه عملکردشان در دو ماه گذشته در مورد اجرای پروتکل “کتابی درباره من” ارایه نمودند. این بخش از کلاسها در مورد ارتقاء اجتماعی و روانی بچه ها می باشد و هدف از اجرای این پروتکلها شناخت بیشتر بچه ها از خودشان است.

همه مربیان باتفاق می گفتند که بچه ها ابتدا از این برنامه استقبال نکردند ولی به مرور به آن علاقه نشان دادند و حتی بیان می کردند که در طی دوره تغییراتی در مورد دیدگاه خودشان به خودشان ایجاد شده.

خانم معلمی بیان کردند که اطلاعاتی که از بچه ها گرفته می شود بهتر است در دست مربی بماند و نیازی نیست که بچه ها با خودشان به منزل ببرند. همچنین گفتند که همه این اطلاعات بعنوان آرشیو کودکان در دست مربی باقی بماند.

همچنین خانم گرجی (یکی از مربیان) گفتند که در کلاس بنده یکی از بچه ها سابقه چند بار اقدام به خودکشی دارد و هنوز نتوانسته با سوگواری از دست دادن پدرش کنار بیاید و قرار شد که ایشان مورد درمان قرار بگیرد.

در ادامه خانم معلمی سه پروتکل دیگر را برای ماه آینده به مربیان ارایه کردند تا با بچه ها به اجرا بگذارند. برخی از این پروتکل ها به شکل بازی های جمعی اجرا می شوند. تصاویر این سه پروتکل را می توانید در انتهای گزارش مشاهده نمائید.

 گزارش ارائه پروتکل اول را می توانید در این صفحه مشاهده نمائید.

پروتکل چه چیزی گم شده؟

پروتکل یافتن خصوصیات ویژه

پروتکل صندلی پادشاهی