بسمه تعالی

روز دوشنبه 5 آذر ماه مسئولین مدرسه غیر انتفاعی صهبا در شهر قم از بنده حقیر (هادی محقق ـ مسئول موسسه) دعوت کردند تا در جلسه ای که برای مادران دانش آموزان تشکیل شده شرکت کنم و به مدت 20 دقیقه موسسه و اهداف آن را برایشان معرفی نمایم. هدف اصلی از برنامه این بود که بچه ها و مادرانشان با موسسات خیریه و کار خیر آشنا شوند. بنده در صحبتهایم برای مادران ابتدا موسسه و فعالیتهای آن را کامل معرفی کردم. همچنین به مادران عرض شد اگر بچه هایی خیرخواه تربیت کنند اولین نفع آن برای مادران است زیرا بچه های خیرخواه در بزرگسالی با والدین خود بسیار مهربان خواهند بود. در پایان مادران از بازارچه کوچکی که بچه ها ترتیب داده بودند بازدید و خرید کردند و قرار شد با مبالغ حاصل از فروش محصولات، ایتامی از موسسه مورد تکفل قرار گیرند.