با توجه به نزديک شدن فصل بازگشايي مدارس طرح بوي ماه مهر با هدف تهيه مايحتاج تحصيلي فرشته هاي تحت تکفل موسسه مهر امام هادي(عليه السلام) اجرا مي شود. در طرح بوي ماه مهر لوازم التحرير براي 22 گروه تحصيلي ابتدايي و راهنمايي تهيه مي گردد. (البته به ايتامي که دبيرستاني هم هستند از اين لوازم التحرير اهدا مي شود). همه ما لذت خريد مداد و پاک کن و دفتر و جلد کردن کتابهامونو قبل از باز شدن مدارس چشيده ايم. حالا مي توانيم اين لذت را به ايتام، اين امانتهاي الهي هديه کنيم.

 

نحوه مشارکت :1-مبلغ مورد نظرتان را از طريق فيلد پرداخت خيريه (ستون سمت چپ) بصورت آن لاين تحت عنـوان بوی ماه مهرپرداخت نماييد. (در فیلد توضیحات بنویسید: بوی ماه مهر)

2-مبلغ مورد نظرتان را به شماره حساب 34 3449 3449 نزد بانک ملت با شماره کارت 6104337770021002 بنامموسسه خيريه مهر امام هادي (ع) واريز نماييد. سپس شرح آن را از طريق شماره پیامک  50002300 به اطلاع ما برسانيد.

مهلت شرکت در اين طرح تا روز  15 شهریور مي باشد. (توجه داشته باشین مبالغی که پس از این تاریخ ارسال می گردد صرف امور عام خیریه می شود.)
همانند سال گذشته پس از پایان طرح گزارش تکمیلی آن در سایت الصاق خواهد گردید.

براي کسب اطلاع بيشتر با شماره تلفنهاي 37740789-025 و 09121510429 تماس بگيريد.

گزارش طرح بوی ماه مهر در 2 سال گذشته:
 گزارش تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر ـ شهريورماه 1394
گزارش تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر – شهريورماه 1393

گزارش تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر-شهريورماه 1392

گزارش تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر-شهريورماه 1391
گزارش (تکميلي)تصويري اهداي لوازم التحرير در طرح بوي ماه مهر-شهريورماه 1390

به اشتراک بگذارید