در روز ۷ شهریور ماه اولین همایش خیرین موسسه مهرامام هادی ع با نام سفیران مهربانی در سال فرهنگ کتابخانه ملی تهران برگزار گردید.

در این همایش حدود ۱۵۰ نفر از دوستان موسسه حضور داشتند. مراسم در ساعت ۱۶ با برگزاری نمایشگاه نقاشی فرشته های کوچک شروع شد. تا ساعت  ۱۷:۳۰ میهمانان در سالن برگزاری نمایشگاه بودند.
این بازه زمانی بسیار جالب بود زیرا خیرینی که مدتها بود با موسسه در ارتباط بودند ولی هیچ یک همدیگر را ندیده بودند وارد سالن می شدند و ملاقات های جالبی صورت می گرفت.

آقای بهرام عظیمی کارگردان انیمیشن بابا

خانم مهناز عادلی نویسنده انیمیشن بابا

صحبت های آقای عظیمی درباره انیمیشن بابا

صحبت های خانم عادلی در باره انیمیشن بابا

صحبت های آقای محقق درباره فعالیت های موسسه

صحبت های آقای محقق در رابطه با کارهای خیر

اجرای سرود

ختم مراسم