طرح توليد انيميشن بابادر اسفند ماه سال ۹۱ آغاز گرديد. همزمان با عقد قرارداد توليد با شركت نسل انديشه سبز(توليدكننده) موسسه مهر امام هادي (ع) ( كارفرما) در قالب يك فراخوان اقدام به تامين بودجه ساخت اين انيميشن از طريق خيرين موسسه نمود. با حمايت شركت حصين و برخي از خيرين مرحله فيلمنامه نويسي و استوري بورد با موفقيت پيش رفت و نهايتا انیميشن در بهمن ماه سال ۹۳ تحويل موسسه گرديد.
هدف از توليد اين انيميشن ارايه نگاهي زيبا نسبت به ايتام بود. متاسفانه آثاري كه معرف جايگاه ايتام در جامعه باشد در ادبيات و هنر ايران كمتر مشاهده شده است (همانند آثاري همچون بينوايان، بابا لنگ دراز، اليور توئيست و …) . همين خلا باعث شده تا توجه جامعه و مردم نسبت به كودكان در حد لازم نباشد. اميدواريم توليد آثار اينچنين باعث توجه بيشتر جامعه نسبت به اين فرشته هاي كوچك و مروج نگاهي همراه با عزت انساني و خيرخواهي تعالي بخش باشد.
اولين اكران عمومي انيميشن در جشنواره رويش انجام شد و بابا موفق به دريافت جايزه از هيات داوران شد.