یکی از راه‌های برقراری ارتباط و صمیمیت بیشتر با بچه‌ها و همچنین حرف‌شنوی بهتر آنها حق انتخاب قائل شدن برای کودک است.

?چند مثال کاربردی:
_ یک لیوان کامل آب‌هویج می‌خوری یا نصفه لیوان؟
_ به نظر تو٬ تمرین جدول ضرب قبل از شام بهتره یا بعد از شام؟
_ کدوم شلوارت را می‌پوشی؟ آبی یا خاکستری؟
_ مسواکت را قبل از دستشویی رفتن؛ میزنی یا بعد از دستشویی؟
_ سیب می‌خوری یا خیار؟
_ وقتی از اینجا رفتیم؛ دوست داری توی ماشین کنار پنجره بنشینی؟

این پیشنهادهایی که به کودک می‌دهید باید جذاب و مورد علاقه فرزندتان باشد؛ وگرنه نمی‌پذیرد.

در این روش بدون اینکه دستوری صادر کنیم یا امر و نهی کنیم درخواستمان را به کودک می‌گوییم و او چون خودش انتخاب کرده اجرا میکند.