مربی  كلاس جمكران (از كلاسهای مهتاب) دی ماه سال 1394 در طرحی ابتكاری به بچه ها گفت كسانی كه مایلند نامه ای ادبی  برای كسی كه دوستش دارند بنویسند. برخی از نامه ها فوق العاده بود و حاكی از درك بالا و احساس انسانی قوی موجود در روح كودكان داشت. نامه ذیل نامه دوم از سری این نامه هاست که به همراه متن تایپ شده مشاهده می فرمایید.

نامه به کسی که دوستش دارید ـ نامه شماره دو : با یکتا بودنت تو را یاد می کنم
پدر عزیزم حالت خوب است می دانم که تو دوست داشتی پیش ما بمانی اما نشد. تو می دانی که مادرمان خیلی زحمت کش است. تو که نیستی مادرمان تمامی کارها را انجام می دهد و خیال ما آسوده است. پدر عزیزم دوست داشتنت خیلی عالی است، چون پدری و پدر هم دوست داشتنیست. پدر عزیزم کاش می شد چهره ات را می دیدم کاش می شد کمی با تو می خندیدم و با تو بازی می کردم و حداقل یک بار سر خاکت بیایم. اما این طور نیست، تو بدون اینکه این کارها را انجام بدهم رفتی. اما من دوستت دارم. (دختر کوچکت عارفه)

به اشتراک بگذارید