بسمه تعالی

ترویج فرهنگ مطالعه از اهداف مهم تربیتی موسسه در قبال فرشته های کوچولو می باشد. دو سال است که موسسه هر سه ماه یک جلد کتاب به هر کودک اهدا می کند. بچه ها هم از این طرح استقبال کرده اند.
در همین راستا در روز 28 اردیبهشت ماه سال 95 موسسه اقدام به خرید 14,077,500 (چهارده میلیون و هفتاد و هفت هزار و پانصد) تومان کتاب در قالب 3639 (سه هزار و ششصد و سی و نه) جلد کتاب نمود. این کتابها برای دو گروه سنی کودک و نوجوان مناسب می باشند. نیمی از مبلغ قرار داد به شکل مبادله با کتاب روز حسین(ع) ـ کتاب چاپ شده توسط موسسه ـ انجام گرفت و نیم دیگر آن نیز با 60 درصد تخفیف پشت جلد خریداری شد.

جهت اطلاع از طرح یار مهربان اینجا را مشاهده نمایید.

به اشتراک بگذارید