حقوق ماهیانه ايتام در بيستم اردیبهشت ماه سال 1395 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در اردیبهشت ماه 69,970,000 (شصت و نه میلیون و نهصد و هفتاد هزار) تومان بود که به 1360 نفر از فرشتگان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 37 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 37 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که در این صورت این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (فروردین ماه) اين مبلغ 70,205,000 (هفتاد میلیون و دویست و پنج هزار)تومان بود که به 1360 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

این ماه مبلغ 2,400,000 (دو میلیون و چهارصد هزار) تومان در حساب ماهانه ایتام کسری ایجاد شد. اغلب این کسری از طریق سهم امام (وجوهات) خیرین پرداخت گردید. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان  ادامه پرداختها را با موسسه ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

 

اخبار این ماه
1) ذبح گوسفند قربانی:
در این ماه تعداد 3 عدد گوسفند قربانی از طرف خیرین به نیت نذر ذبح گردید و گوشت آن بین خانواده های نیازمند توزیع شد.

2) برگزاری اردوی کلاسهای مهتاب:
در تاریخ پنج شنبه 9 اردیبهشت بعد از پیگیری و تلاش مسئولین موسسه، مکان مناسب جهت اردوی یک روزه بچه های مهتاب مهیا شد و با برنامه ریزی و کمک همکاران، همه بچه های مهتاب، گروه اشتغال و مربیان که جمعا 126 نفر می شدند عازم اردوگاه ملاصدرا واقع در شمال شهر کهک شدند. گزارش کامل و تصویری این اردو را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

به اشتراک بگذارید