حقوق ماهیانه ايتام در بيستم اسفند ماه سال 1394 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. مبلغ ماهانه ایتام در اسفندماه73,775,000 (هفتاد و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان بود که به 1357 نفر از فرشتگان کوچک تقدیم گرديد. این ماه تعداد 18 نفر از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 18 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که در این صورت این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل (بهمن ماه) اين مبلغ 69,065,000 (شصت و نه میلیون و شصت و پنج هزار)تومان بود که به 1357 نفر از ايتام عزيز توزیع گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را  از طریق شماره پیامک 50002300 به ما اعلام دارند.

این ماه مبلغ 4,519,000 (چهار میلیون و پانصد و نوزده هزار) تومان در حساب ماهانه ایتام کسری ایجاد شد. اغلب این کسری از طریق سهم امام (وجوهات) خیرین پرداخت گردید. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان  ادامه پرداختها را با موسسه ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.
اخبار اسفند ماه
1) اجرای طرح عیدی برای همه:
طرح عيدي براي فرشته هاي كوچك برگزار شد. در طرح امسال مبلغ 63,000,000 تومان بن خرید کالا به كودكان اهدا گرديد. از اين مبلغ 25,500,000 تومان در قالب بن خرید پوشاک فروشگاه زنجیره ای جانبازان قم بود که 19,450,000 تومان آن طی فراخوان طرح عیدی برای همه از جانب خیرین تامین گردید و 6,050,000 تومان آن هم از محل سهم امام وجوهات شرعیه که اجازه صرف آن از دفاتر مراجع گرفته شده تامین شد. همچنین 37,500,000 تومان هم شركت محترم حصين در قالب كارتهاي هديه فروشگاه رفاه براي كودكان اهدا نمود. در کنار اهدای بن برای خوشحال کردن بچه ها تعداد 800 بسته پاستل و آب رنگ به فرشتگان کوچک اهدا گردید. گزارش تصويري این طرح به همراه قرارداد آن به زودي در سايت منتشر مي گردد.

2) برگزیدگان مسابقه نقاشی:
زمان نظرسنجی مسابقه نقاشي ايتام به پایان رسید. در اين مسابقه 5 نقاشی برتر با نظرسنجي اينترنتي  انتخاب شدند که به صاحبان این نقاشیها جوایز نفیسی اهدا می گردد. تصاویر نقاشی های برگزیده در گزارش طرح عیدی خواهد آمد.

به اشتراک بگذارید