هر سال نزدیکای عید نوروز مسابقه نقاشی برای فرشته های موسسه برگزار می شود. برای همه بچه هايي كه نقاشي كشيده اند جوایزی به عنوان  عیدی اهدا می گردد.اين جوايز شامل بن خريد پوشاك است كه مبلغ آن در طرح عيدي براي همه  جمع آوري شده است. همچنین تعدادی از  نقاشی ها به عنوان آثار ممتاز شناخته شده و جوایز ویژه ای دریافت می کنند. شما داور مسابقه نقاشی باشید و با شرکت در نظر سنجی زیباترین نقاشیها را انتخاب نمایید. به 5 نقاشی که بیشتر آراء را بیاورد جایزه ویژه اهدا خواهد شد. شماره نقاشی را در بخش نظرسنجی (ستون سمت چپ) انتخاب کنید. توجه داشته باشید هر شرکت کننده تنها یکبار می تواند در این نظرسنجی شرکت کند.همچنین در انتخاب نقاشی ها خلاقیت و هنر رنگ آمیزی و همچنين سن خالق اثر  را مد نظر قرار دهید. ما نقاشي هايي كه تقليدي را از دور مسابقه حذف كرديم و فقط نقاشي هايي را شركت داديم كه از فكر بچه ها تراوش كرده است.

به اشتراک بگذارید