در روز پنجشنبه 1397/11/25 ساعت 14:30 با بچه های مهتاب 9و بچه های آفتاب به سمت دانشگاه علوم پزشکی قم حرکت کردیم. در مسیر اتوبوس دچار مشکل شد ولی از شادی بچه ها کاسته نمی شد  بالاخره با معطلی زیادی در ساعت 16به دانشگاه رسیدیم دانشجویان و مسئولان جشن به استقبال بچه ها آمدند و بچه ها را به سمت سالن آمفی تئاتر راهنمایی کردند که در ابتدای ورود صدای موزیک شادی پخش می شد و بچه ها را بیشتر شاد می کرد. بعد ازنشستن بچه ها بر روی صندلی ها مجری به همراه بازیگری برنامه را شروع کردند و با حرکات و صحبت هایشان بچه ها را می خنداند بچه ها بسیار ذوق زده شده بودند. بعد از اتمام این برنامه گروه پسرها و دختر خانم ها از هم جدا شدند. دخترخانم هارا به کلاسی که خیلی زیبا تزیین شده بود هدایت کردند. ابتدا به بچه ها کاغذهایی دادند تا به آن ها گل کاغذی را آموزش بدهند. همه ی بچه ها با ذوق شروع به یادگیری و درست کردن گل کاغذی خودشان کردند، ودر آخر هر یک آرزو های خود را روی کاغذی دیگر نوشتند و به گل های کاغذی خود وصل کردند و در باغچه ی آرزو ها گل های خود را کاشتند. بعد از درست کردن گل های کاغذی بچه ها را به دو گروه تقسیم کردند و به بچه های چهارم و پنجم و ششم کیف های نمدی و به بچه های کوچکتر جاکلیدی هایی با طرح  خاتون آموزش دادند. در همین حین از بچه ها با پفک و چیپس و کیک و آبمیوه و ژله  نیز پذیرایی می شد. زمانیکه بچه ها در حال درست کردن کاردستی های زیبایشان بودند خانومی نیز صورت بچه ها را با اشکال پروانه و… نقاشی می کرد. بچه ها با خوشحالی تمام چیز هایی که درست کرده بودند را به هم نشان می دادند. آقا پسرها را هم به سالن ورزشی برده بودند و فوتبال و فوتبال دستی و… با آن ها بازی کرده بودند. بعد همه ی بچه ها با دست های رنگی بالن زیبایی را کامل کردند ودر آخر همه ی بچه ها را بر سر مزار دو شهید که در بیرون محوطه دانشگاه بود بردند و با مراسم آتشبازی با بچه ها خداحافظی کردند و بچه ها در ساعت 20:30 سوار اتوبوس شدند و در همان جا از بچه ها با برنج و قیمه پذیرایی شد.