گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در فروردین ماه که جمعا مبلغ 93,670,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ فروردین ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در فروردین ماه 88,735,000 (هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1253 نفر در قالب 2070 پرونده بود.
» 860 کودک در قالب 1276 پرونده از شهر قم
» ۳۹۳ کودک در قالب ۷۹۴ پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (اسفند ماه) اين مبلغ ۹۰,۹۲۵,۰۰۰ (نود میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار) تومان بود که به ۲۰۷۲ پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 4,935,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

در تاریخ 25 فروردین ماه مبلغ 1,260,000 تومان بابت تهیه پوشاک چند خانواده نیازمند و کمک هزینه درمان پرداخت شد.
در تاریخ 25 فروردین ماه مبلغ 775,000 تومان بابت هزینه ساخت سرویس بهداشتی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 25 فروردین ماه مبلغ 900,000 تومان بابت تهیه بز پرورشی در جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 28 فروردین ماه مبلغ 2,000,000 تومان بابت هزینه جشن نیمه شعبان کلاسهای مهتاب پرداخت شد که گزارش کامل این جشن را در اینجا می توانید مشاهده کنید.

 

تصاویری از جشن نور نیمه شعبان کلاسهای مهتاب