نام کتاب: قصه های قرآن ـ قصه های خوب برای بچه های خوب
نویسنده :مهدی آذریزدی
ناشر: کتابهای شکوفه
رده سنی: ۱۳ الی ۱۵ سال
توضیحات: این کتاب ۱۷۴ صفحه دارد و با زبانی کودکانه داستانهای قرآن و پیامبران را نقل نموده است. در این کتاب از تصویرگری نیز استفاده شده است.