نام کتاب: سرگرمی های قرآنی
نویسنده: علیرضا افشاری مقدم
ناشر: بنیاد فرهنگی مهدی موعود
رده سنی: ۷ الی ۱۲ سال
توضیحات: این کتاب ۵۴ صفحه دارد و تمام صفحات آن رنگی می باشد و با بازی های متنوع، قرآن و مفاهیم آن را به کودکان می آموزد.