نام کتاب: یک روز در غدیر خم
نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری
ناشر: بوستان فدک
رده سنی: ۱۳ الی ۱۵ سال
توضیحات: این کتاب ۲۴ صفحه می باشد. نویسنده با ابتکاری نو مصاحبه ای را ترتیب داده و خبرنگار از یکی از شاهدان واقعه غدیر سوالاتی می پرسد.