نام کتاب: سرود آسمانی 1
نویسنده: گروهی از مؤلفین
ناشر: مدرسه
رده سنی: ۷ الی ۱۲ سال
توضیحات: این کتاب ۷۴ صفحه دارد و قرآن و مفاهیم آن را با زبانی کودکانه همراه با تصویر و کار عملی به بچه ها آموزش می دهد.