نام کتاب: آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نویسنده: علی قاسمی
ناشر: جامعه القرآن الکریم
رده سنی: ۱۲ الی ۲۱ سال
توضیحات: این کتاب ۱۴۲ صفحه دارد و به شکل اصولی روش قرائت صحیح قرآن را به همراه قواعد آن به نوجوانان آموزش می دهد.