نام کتاب: عبادت شکوفه ها
نویسنده: رسول جینور لنگرودی
ناشر: آوای منجی
رده سنی: ۷ الی۱۲ سال
توضیحات: این کتاب ۳۲ صفحه مصور دارد و احکام نماز و روزه را به کودکان آموزش می دهد.