جزوه بازی ها:

این جزوه 16 صفحه ای شامل  بازیهایی گروهی برای بالا بردن مهارت های فردی و جمعی کودکان می باشد.تمام صفحات این جزوه قابل پرینت می باشد.