ورود به سامانه اعضاء

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

فراموشی رمز عبور!

بازیابی رمز عبور

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

ورود به سایت

متن آمار

1383

نفـر از فرشتـه‌های کوچولو تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته‌اند.

ایتام، سرپرستی کودک، یتیم، خانواده، فوت، فوت پدر، پدر، خیریه، خیریه مهر امام هادی، لبخند، مدارک شناسایی

بوسه

بوسه

23 آبانمنا فردوسی زاده: روال کار این‌گونه است که برای ثبت نام کودکان به منزل ایشان مراجعه می کنیم تا هم وضعیت زندگی آنها را از نزدیک ببینیم و هم اصل مدارک شناسایی و فوت نامه را مشاهده و تصاویر آن را در پرونده درج نماییم. طبق معمول به خانواده‌ای سه نفره از ایتام ( مادر و