ورود به سامانه اعضاء

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

فراموشی رمز عبور!

بازیابی رمز عبور

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

ورود به سایت

متن آمار

1383

نفـر از فرشتـه‌های کوچولو تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته‌اند.

خیریه، خیریه مهر امام هادی، صدقه ، انفاق، نیکوکاری، احساسی، منطقی

حس مشترک (سخن مدیر عامل موسسه خیریه مهر امام هادی -ماه

حس مشترک (سخن مدیر عامل موسسه خیریه مهر امام هادی -ماه

21 فروردینبه لحاظ اجتماعی خیریه ها باعث کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شده و همین امر، میزان نارضایتی و جرم را در جوامع کاهش می دهد. نکته جالب توجه این است که فعالیت های خیریه در همه جای دنیا ممدوح هستند. به لحاظ فردی، فطرت هر انسانی، خواهان انجام کار خیر هست. بسیاری از انسان هایی