گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در اردیبهشت ماه که جمعا مبلغ 98,116,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ اردیبهشت ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در اردیبهشت ماه 90,765,000 (نود میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار) تومان بود.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1258 نفر در قالب 2082 پرونده بود.
» 865 کودک در قالب 1288 پرونده از شهر قم
» ۳۹۳ کودک در قالب ۷۹۴ پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (فروردین ماه) اين مبلغ ۸۸,۷۳۵,۰۰۰ (هشتاد و هشت میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار) تومان بود که به 2070 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 24 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 12 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 7,351,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه مبلغ 1,080,000 تومان جهت قربانی یک گوسفند هزینه شد. این قربانی در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شد و در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 771,000 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 8 اردیبهشت ماه مبلغ 1,500,000 تومان بابت کمک به خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 17 اردیبهشت ماه مبلغ 2,000,000 تومان بابت کمک هزینه ساخت منزل مسکونی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 26 اردیبهشت ماه مبلغ 2,000,000 تومان بابت جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) کلاسهای مهتاب هزینه شد. گزارش کامل این جشن را در اینجا (کلیک کنید) ملاحظه کنید.

 

تصاویری از جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)