گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در مرداد ماه که جمعا مبلغ 159,100,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ مرداد ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در مرداد ماه 108,520,000 (یکصد و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان بود. لازم به ذکر است از این مبلغ، 14 میلیون تومان که از جانب یکی از خیرین موسسه به مناسبت اعیاد قربان و غدیر خم تامین شده بود، به صورت عیدی بین کودکان مناطق قلعه گنج و رودبار جنوب توزیع شد.

تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1278 نفر در قالب 2136 پرونده بود.
» 875 کودک در قالب 1330 پرونده از شهر قم
» 403 کودک در قالب 806 پرونده از مناطق محروم قلعه گنج و رودبار کرمان

در ماه قبل (تیر ماه) اين مبلغ ۹۱,۱۳۰,۰۰۰ (نود و یک میلیون و صد و سی هزار) تومان بود که به 2117 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

این ماه تعداد 23 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 4 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 50,580,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه همزمان با مصادف شدن ایام عید سعید قربان و غدیر خم مبلغ 29,700,000 تومان بابت قربانی 19 رأس گوسفند هزینه شد که این قربانی ها در مناطق محروم جنوب کرمان ذبح شدند و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ 980,000 تومان بابت هزینه کلاسهای آموزش آفتاب و مهتاب پرداخت گردید.
در تاریخ 12 مرداد ماه مبلغ 2,200,000 تومان بابت کمک هزینه درمان و عمل جراحی یک خانواده نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 14 مرداد ماه مبلغ 4,000,000 تومان بابت اردوی فرهنگی تفریحی کلاسهای مهتاب به اصفهان پرداخت شد. گزارش کامل این اردو در این لینک قابل مشاهده می باشد.
در تاریخ 19مرداد ماه مبلغ 9,000,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 19 مرداد ماه مبلغ 3,000,000 تومان بابت کمک هزینه ساخت منزل یکی از خانواده های عضو موسسه در جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 26 مرداد ماه مبلغ 1,200,000 تومان بابت کمک هزینه درمان و عمل جراحی دو خانواده نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 27 مرداد ماه مبلغ 500,000 تومان از محل سهم سادات به دو خانواده سادات نیازمند پرداخت شد.

 

نمونه تصاویر قربانی های انجام شده در جنوب کرمان

 

 

تصاویر اردوی کلاسهای مهتاب به اصفهان