من از کودکی علاقه وافری داشتم تا در ثواب گریاندن دیگران بر مصایب امام حسین(ع) شریک باشم ولی خب استعداد این کار را نداشتم.
پدرم قبلاً انتشاراتی داشت و من کتابها را می‌خواندم. روزی مقتلی از امام حسین (ع) را که چاپ سال۱۳۶۰ بود را پیدا کردم و خواندم. هرجای کتاب که اشکم سرازیر می‌شد خط می‌کشیدم. نهایت ثلث کتاب را خط کشیده بودم.
قسمتهای خط کشی شده رادوباره خواندم و دیدم آنچه روی من تأثیرگذاشته، عاشقانه‌های ماجراست. اینکه پدری به پسرش می‌گوید قبل از نبرد در روبروی من قدم بزن تا قامتت را ببینم؛ اینکه عمو از سر دلسوزی کودکان تشنه دل به دریای دشمن می‌زند؛ اینکه یارانی تنها نگرانی‌شان فرمانده‌شان است؛ عشقی که عجین با جوانمردی خالص است. آنقدر جوانمرد که حر را ببخشد و سرش را بر دامنش قراردهد…
با خودم فکر کردم اگر این کتاب چاپ شود، هرکه از خواندن آن بهره‌ای ببرد برای ماهم ان شاالله بهره‌ای خواهد بود. چند سال بعد دوستی آن را به انگلیسی ترجمه کرد.
در ادامه فایل pdf کتاب منتشر می‌شود. لطفاً بخوانید و بادیگران به اشتراک بگذارید تا خوانده شود. ما امام حسین(ع) را خیلی دوست داریم…

دانلود فایل pdf کتاب «روز حسین»، (ترجمه فارسی)    rooze hosein_Fa

دانلود فایل pdf کتاب «روز حسین»، (ترجمه انگلیسی) HusainsDay-Final

تصویر جلد کتاب روز حسین