کودکان بی سرپرست

رخساره دختری بود که با ۴ خواهر و برادرش، بدون پدر مادر در جنوب کرمان زندگی می کردند.
ما تصمیم گرفتیم که با فراخوانی تغییری در زندگی این کودکان ایجاد کنیم. بعد از مرگ مادر رخساره، ابتدا بهزیستی آنها را به بندرعباس برد؛ ولی چون خواهر، برادرها جدایی از هم را طاقت نیاوردند؛ دایی کودکان، آنها را به منزل خودش آورد که دو ساعتی با خانه آنها فاصله داشت.
البته دایی هم خیلی نیازمند بود و منزل بسیار محقری داشت. برای همین، بچه ها به یک منزل دیگر منتقل شدند که آنجا زندگی کنند.
یک خانه نیمه ساز هم از پدر به آنها به ارث رسیده بود که چون با فرزندان دیگر پدر، از زن اول مشترک بود و آنها بزرگ بودند (متأهل) ما از تکمیل آن خودداری نمودیم.
ساماندهی:
با فراخوان موسسه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار تومان برای این عزیزان تأمین شد. با توجه به شرایط کودکان، تصمیم گرفتیم برای این کودکان، ماهانه یک میلیون تومانی قرار دهیم و مبلغ فراخوان را هم در کنار ماهانه، کم کم به آنها اهدا کنیم تا در تأمین مایحتاج اولیه خود به مشکل بر نخورند.

از تمامی عزیزانی که در این‌ مسیر همراه ما بودند، صمیمانه سپاسگزاریم.