ورود به سامانه اعضاء

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

فراموشی رمز عبور!

بازیابی رمز عبور

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

ورود به سایت

متن آمار

1255

نفـر از فرشتـه‌های کوچولو تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته‌اند.

گالری

گزارش سفر هیاتی از موسسه جهت بازدید از فعالیتهای یکساله در مناطق محروم جنوب استان کرمان ـ 13 فروردین 1397

گزارش سفر هیاتی از موسسه جهت بازدید از فعالیتهای یکساله در مناطق محروم جنوب استان کرمان ـ 13 فروردین 1397

23 فروردیندر این سفرعملکرد یکساله مؤسسه درمناطق محروم جنوب کرمان مورد ارزیابی قرار گرفت. در کل ما راضی بودیم و خانواده هایی که خدمات مؤسسه را دریافت می کردند مستحق آن بودند. همچنین ساخت منازل و سرویسهای بهداشتی به خوبی انجام شده بود . بزهایی هم که به عنوان امانت نزد خانواده ها داده بودیم در
گزارش اردوی دانشگاه علوم پزشکی قم 1396

گزارش اردوی دانشگاه علوم پزشکی قم 1396

08 بهمنبسمه تعالی امروز پنج شنبه 7/10/1396 قرار بود تعدادی از شکوفه های مهتاب و آفتاب را به دانشگاه علوم پزشکی قم جهت برنامه های مختلف ببریم، شکوفه های مهتاب و آفتاب یکی از پس از دیگری وارد کلاس می شوند همه بچه ها آمدند و سرویس هم آمده بود. همگی به سمت سرویس رفتیم. بچه
گزارش جلسات آفتاب و مهتاب –آبان 1396

گزارش جلسات آفتاب و مهتاب –آبان 1396

08 آذربسمه تعالی جلسات آفتاب و مهتاب (ویژه دختران و پسران) در سه مقطع سنی (12- 7)، (16- 12) و (21- 16) تشکیل شده است که تعداد آنها بین 180 تا 200 نفر در هر هفته متغیر هستند. این جلسات هر هفته یک بار برقرار می باشد. محتوای آموزشی این جلسات ها شامل دو بخش می